Prof.Dr. Muharrem Ergin'in,
 
     "Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. İlk Türk tarihi. Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması. Devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası. Türk askeri dehasının, Türk askerlik san'atının esasları. Türk gururunun ilâhi yüksekliği. Türk feragat ve faziletinin büyük örneği. Türk içtimai hayatının ulvi tablosu. Türk edebiyatının ilk şaheseri. Türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri. Hükümdarâne eda ve ihtişamlı hitap tarzı. Yalın ve keskin üslûbun şaşırtıcı numunesi. Türk milliyetçiliğinin temel kitabı. Bir kavmi bir millet yapabilecek eser. Asırlar içinden millî istikameti aydınlatan ışık. Türk dilinin mübarek kaynağı. Türk yazı dilinin ilk, fakat harikulade işlek örneği. Türk yazı dilinin başlangıcını milâdın ilk asırlarına çıkartan delil. Türk ordusunun kuruluşunu en az 1250 sene öteye götüren vesika. Türklüğün en büyük iftihar vesilesi olan eser. İnsanlık âleminin sosyal muhteva bakımından en manalı mezar taşları…..",

olarak takdim ettiği Türk Dünyasının ortak yazılı miraslarından Orhon Yazıtları temelinde aşağıdaki soruların irdeleneceği ve cevaplar doğrultusunda somut çözüm önerilerinin ele alınacağı bir bilimsel toplantı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir:

• Yaklaşık 13 yüzyıl önce yazılmış ve bulunuşundan günümüze kadar 120 yıl geçmiş olmasına rağmen (1889, Yadrintsev) Yazıtlar yeterince anlaşılmış mıdır?
• Oradaki uyarılar dikkate alınıp, gereği yerine getirilmiş midir?
• İlk on yılını idrak ettiğimiz 21.yüzyıla Türklük Bilimi hazırlıklı mıdır?
• Küreselleşen dünya sistemi ve AB'ye uyum çalışmalarında Türklük Bilimi'ne düşen görevler var mıdır? Varsa bunlar yerine getirilmiş midir?
• Gerekenleri yapmada geç kalma lüksüne sahip miyiz? Sahip değilsek, harekete geçmek için ne bekliyoruz?
• Dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyada sürdürülen Türklük Bilimi çalışmalarını yürütenler, birbirinden haberli midir? İşbirliğiyle çalışıldığında 21.yüzyıl önceki yüzyıllara göre, bu anlamda daha güçlü ve başarılı bir dönem olabilir mi?

Duyurular
 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe/Ankara
orhon@hacettepe.edu.tr
06.07.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]